SISÄLTÖSEKAANNUKSEN SELVIYTYMISOPAS

Internetissä mediankäyttäjään pyritään tänä päivänä vaikuttamaan monella eri tavalla, eikä luotettavia sisältöjä ole välttämättä helppo erottaa epäluotettavista. Tässä oppaassa esitellään yleisiä vaikuttamisen, manipuloinnin, harhaanjohtamisen ja väärän informaation välittämisen tapoja sekä annetaan vinkkejä niiden tunnistamiseksi. Sivusto on päivitetty vuonna 2024 uusin esimerkein.

Kaupalliset sisällöt

– mainokset muistuttavat journalismia

Klikkienkalastelu

– katteettomat kohuotsikot lupaavat paljastuksia

Satiiri

– pilasisällöt sekoittuvat oikeisiin uutisiin

Trollaus

– verkkohäiriköt hämmentävät tahallaan

Propaganda

– informaatiovaikuttajina toimivat tekoälybotit

Puolueelliset julkaisut

– radikalisoivat lukijaansa

Disinformaatio

– on tietoisesti sepitettyä tuubaa

Salaliittoteoriat

– kyseenalaistavat tiedettä ja historiaa

Näennäistiede

– nostaa kokemukset ohi asiantuntijatiedon

Sisältösekaannus –

perinteisten sisältöjen esitystapojen sulautumista ja sekoittumista toisiinsa tavalla, mikä hämmentää ja tekee niiden luotettavuuden arvioinnista vaikeaa.

Faktaa, feikkiä vai fantasiaa?

Sisältösekaannuksen selviytymisopas perustuu Media-alan tutkimussäätiön rahoittamaan tutkimukseen, joka toteutettiin Tampereen yliopiston COMET-tutkimuskeskuksen ja Aalto-yliopiston yhteishankkeena. Oppaaseen on koottu yleisiä sisältösekaannusta aiheuttavia informaation muotoja ja tekotapoja. Sen tavoitteena on monipuolistaa ja selventää nettivaikuttamisesta ja harhaanjohtavista sisällöistä käytyä keskustelua sekä tarjota välineitä mediasisältöjen kriittiseen arviointiin.