Tutkimus ja tekijät

Sisältösekaannuksen selviytymisopas perustuu Media-alan tutkimussäätiön rahoittamaan tutkimukseen Informaatiokaaos ja luottamus perinteiseen journalismiin, joka toteutettiin Tampereen yliopiston COMET-tutkimuskeskuksen ja Aalto-yliopiston yhteishankkeena.

Hankkeessa tarkasteltiin sitä, miten mediankäyttäjät arvioivat niin journalismin kuin monien muidenkin mediatekstien luotettavuutta. Yleisötyöpajoihin osallistuneet ihmiset perkasivat ja puntaroivat erilaisia sisältöesimerkkejä ja mediatehtäviä sekä pohtivat millaiset asiat saavat heidät luottamaan mediaan ja mitkä tekijät synnyttävät epäluuloa. Selviytymisoppaaseen poimitut sitaatit ovat työpajalaisten kommentteja ja tämän käsikirjan rakenne mukailee työpajoissa käsiteltyjä esimerkkejä. Työpajoissa esitettyihin mielipiteisiin liittyvät kohdat on sivuilla merkitty T-tunnisteella.

Lisäksi hankkeessa selvitettiin laajaan data-aineistoon perustuen, millaisten verkostojen osana uudet, usein hämmennystä aiheuttavat ja vaihtoehtoista tietoa tuottavat verkkojulkaisut toimivat.

Selviytymisoppaaseen on koottu molemmista tutkimusosioista kiinnostavia löydöksiä, nostoja ja esimerkkejä, joiden tarkoituksena on havainnollistaa sitä, millaisten ongelmien kanssa mediankäyttäjät painivat kohdatessaan erilaisia ja usein toisiaan haastavia mediasisältöjä.

Helppolukuisen oppaan tavoite on tarjota tietoa kaikille kriittisestä medialukutaidosta kiinnostuneille sekä virikkeitä niin mediakasvatukseen kuin käytännön työtä tekeville journalisteille. Tiedeyhteisölle ja muille aiheesta syvemmin kiinnostuneille hankkeen tuloksista viestitään tieteellisissä artikkeleissa.

Tutkimusryhmä

Katja Valaskivi
Tampereen yliopisto

Elina Noppari
Tampereen yliopisto

Paula Haara
Tampereen yliopisto

Matti Nelimarkka
Aalto-yliopisto

Pihla Toivanen
Aalto-yliopisto