Mitä on sisältösekaannus?

Verkon aikakaudella samoissa sosiaalisen median palveluissa jaetaan hyvin erilaisia mediasisältöjä, joiden tarkoitusperiä tai tekotapoja käyttäjän voi olla vaikea tunnistaa. Mainokset voivat muistuttaa journalistisia juttuja, politiikan uutiselta näyttävä juttu voikin olla propagandaa, tieteellisenä tutkimuksena jaettava juttu voi paljastua näennäistieteeksi tai sisältö voi olla puhtaasti sepitettyä, vailla minkäänlaista totuuspohjaa.

Mara Einstein kutsuu ilmiötä sisältösekaannukseksi (content confusion): kun perinteiset genret ja sisältöjen esitystavat sekoittuvat ja sulautuvat toisiinsa, käyttäjien voi olla vaikea erottaa toisistaan toimituksellista tekstiä, mainontaa tai vaikkapa keksittyjä uutisia.

Parin viime vuoden aikana julkisuudessa on puhuttu paljon valeuutisista eli journalismia ulkoisesti muistuttavista mediasisällöistä, joiden sisältö on olennaiselta osaltaan keksittyä. Sisältösekaannuksen käsite osoittaa, että valeuutiset ovat vain jäävuoren huippu ja yksi tapa, jolla ihmisiin pyritään verkkoympäristössä vaikuttamaan tai joka voi johtaa heitä harhaan.

 

Tietoisen valehtelun lisäksi verkossa jaetaan informaatiota, joka voi olla räikeän yksipuolista, ajaa voimakkaasti poliittista ideologiaa ja tiettyä maailmankuvaa tai pohjautua vaikkapa kyseenalaisiin teorioihin tieteestä tai historiallisista tapahtumista. Lisäksi kaupalliset toimijat, mukaan lukien kaupallinen uutismedia, pyrkivät kehittämään yhä uusia markkinoinnin muotoja ja klikkauksista kilpailua käyvät julkaisut saamaan käyttäjien huomion mukaansatempaavilla otsikoilla. Journalistinen media voi tahattomasti tuottaa sisältösekaannusta myös kierrättämällä virheellisiksi osoittautuvia uutisia tai tehdä myös itse virheitä uutistuotannossaan.

Olemme koonneet tähän selviytymisoppaaseen yleisiä sisältösekaannusta aiheuttavia informaation muotoja ja tekotapoja, joihin verkossa liikkuvat mediankäyttäjät törmäävät. Oppaan tavoitteena on syventää verkon informaatiokaaoksesta käytyä keskustelua sekä antaa mediankäyttäjille välineitä erilaisten mediasisältöjen arviointiin ja kriittisen medialukutaidon kehittämiseen.

Medialukutaidosta ja mediakasvatuksesta puhutaan tavallisesti lasten ja nuorten yhteydessä, mutta tämä opas kirjoitettu ensisijaisesti aikuisväestölle. Opas tarjoaa pohdittavaa myös mediakasvattajille ja journalistisen median toimittajille.